LABORATUVAR


 

Testlerimiz

1-Yoğunluk Tayini (TS EN ISO 1183-1)

Bu deneyin amacı plastik malzemelerinin birim hacmindeki ağırlığının tespit edilmesidir. Malzemenin yoğunluğunun spesifikasyonlara uygun olup olmadığının tespiti için yapılır. Analitik terazi ile yapılan havada ve yoğunluğu bilinen bir sıvıda tartımların sonucu standardın belirttiği hesaplama ile bulunur.

2-Kütlesel Erime Akış Hızı MFR Tayini (TS EN ISO 1133-1)

Erimiş kütlesel akış hızı  belirlenmiş uzunluk ve çapta, önceden belirlenen yük ve sıcaklık koşullarında bir kalıp boyunca plastomer silindirinden erimiş malzemenin ekstrüzyonundantayin edilir ve standardın belirttiği hesaplama ile bulunur. 

3-Boyutların Tayini ( TS EN ISO 3126)

Boruların çapları, uzunlukları, ovaliteleri ve et kalınlıkları ölçülmesi tayinidir ve standartlara uygunluğu kontrol edilir.

4-Uzunluğundaki Değişim  (TS EN ISO 2505)

Boruların belirli bir sıcaklıkta belli bir süre maruz bırakıldıktan sonra % olarak ilk halinden ne kadar uzama veya kısalma davranışı yaptığının analiz eden test yöntemidir.

5-Vicat Yumuşama Sıcaklığının (VST) Tayini (TS EN ISO 2507-1)

Vicat testi, plastik numunelerin yük altında deforme olma sıcaklığını test etmek ve belirli yük altında iğnenin plastik numuneye girdiği sıcaklığı test etmek için kullanılan metottur. Malzemenin sertliğini belirlemede kullanılan 1 mm2 çapında bir iğnenin malzemeye standartta belirtilen kuvvet altında battığı sıcaklığın tayinidir.

6-Belirli Bir Sıcaklıkta Diklorametana (DCTM) Dayanıklılığın Tayini (TS EN ISO 9852)

PVC borularının belirli bir sıcaklıkta Diklorometana dayanıklılığının tayinini amaçlar.

7-Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemetin Tayini (TS EN ISO 3127)

Boruların düşük ısılarda kondüsyonlandıktan sonra saat yönünde çevresel olarak belirli bir form ve ağırlıktaki kütlenin belirli bir yükseklikten serbest düşmesi ile borunun kırılma ve çatlamalara karşı standartta belirtilen hasar sayısınca mukavemetinin ölçüldüğü testir .

8-Çember Rijitliğinin Tayini ( TS EN ISO 9969)

Halka Rijitliği: Çember rijitliği sabit bir hızda %3 iç çap deformasyona uğratılan bir boruya uygulanan kuvvet ve meydana gelen deformasyonun ölçülmesi yolu ile tayin edilir.

9-Halka Esnekliğinin Tayini (TS EN ISO 13968)

Halka esnekliği boruya uygulanan sabit bir hızda iç çapının %30’luk bir deformasyonun sonucunda meydana gelen fiziksel bir hasar olarak ölçülür.

10-Etüv Deneyi (TS ISO 12091)

Plastik malzemelerin etüvde belirli sıcaklık ve süre uygulaması sonunda fiziksel değişiklik analizinin yapıldığı testtir. Etüv sıcaklığı 150± 2 ºc ye ayarlanır. 30 dakika sonra numuneler etüvden çıkartılarak oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar soğutulur. Boru cidarında kat ayrılması, çatlak ve kabarcıklar olmamalıdır.

11-Pigment veya Karbon Siyahının Dağılım Derecesinin Değerlendirilmesi (TS ISO 18553)

Bu yöntem; dağılım göstermiş parçacık boyutlarının fiziksel ölçümü ile dağılım derecesinin değerlendirilmesi ve parçacık büyüklüğü dağılımının aritmetik olarak sınıflandırılmasını kapsamaktadır. 

12-Kalsinasyon ve Proliz ile Karbon Siyahı Tayini (TS ISO 6964)

Polietilen boruların karbon siyahı ve kül miktarının belirlenmesi için yapılan deneydir. Numune içine boru gövdesinin uv ışınlarına mukavemetini sağlanması için yapısında bulunan karbon miktarının % olarak tespit edilmesi amacı ile yapılır. 

13-İç Basınca Direncin Tayini (TS EN ISO 1167-1-2)

Boruların standartlarda verilen belirli bir sıcaklık, çevre gerilemesi ve süre altında iç hidrostatik basınca maruz bırakıldığında ; test süresi sonucunda boru cidarında hasar oluşmamalıdır

14-Oksidasyon-İndüksiyon (OİT) Süresinin Belirlenmesi (TS EN ISO 11357-1-6)

Boru numunesinin belli bir sıcaklıkta oksijen ortamında sabit bir hızda ısıtılırken; deney numunesi içerisinde bulunan antioksidan stabilizatör sistemin oksidasyonu yavaşlatmasına kadar geçen süredir. Bu test min. 20 dk'yı aşmamalıdır.

15-Çekme Özelliklerinin Tayini (TS EN ISO 6259-1-6)

Termoplastik boruların çekme özelliklerinin belirlenme metotlarını belirler.

Malzemenin kopma anındaki uzama miktarının % olarak belirlendiği testtir. Çekme cihazı ile yapılan kopma uzaması testi sabit hız altında test edilen numunenin kopma noktasına kadar çekilmesi ile yapılır. 

16-Uçucu Madde Muhtevasının Tayini (TS EN 12099)

Polietilen boru malzemesinin belirli bir sıcaklıkta etüve konulan bir numunenin kütle kaybının tespiti için kullanılan bir metottur.

 

Kalite Politikası

Öz-Plas Plastik Deney Laboratuvarı olarak temel görevi TS EN ISO /IEC 17025: 2017 standardına uygun olarak müşterinin beklentilerini karşılayıp memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirmek ve 201 7 standart gerekliliklerine uygun olarak kurulmuş kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulayarak sürekliliğini sağlamaktır. Sektörümüzdeki gelişmeleri takip ederek, konusunda yetkinliği kanıtlanmış personelimizle, tarafsızlık, gizlilik ilkeleri çerçevesinde doğruluk ve kesinlik yaklaşımları ile ulusal ve uluslararası izlenebilirliği sağlanmış cihazlarla, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek ve alanındaki en uygun metotlar kullanılarak uygun hizmet kalitesini yakalamak amacı ile gerekli yapıyı oluşturmayı ve sürekli geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Üst yönetim kaliteli hizmeti sunulması için gerekli finans ve insan kaynaklarını sağlayarak kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulayarak, işimizin gerektirdiği ahlaki prensiplere bağlı kalmak şartı ile yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili deney hizmetinin tarafsız, doğrµ, güvenilir bir şekilde, müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine uyarak, en kısa sürede hizmetin verilmesini sağlamak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmaz, bulundurmaz, bulunulmasına müsaade etmez.

Kalite yönetim sistemine ait dökümanların tüm personelimiz tarafından öğrenilmesi ve yetkili. oldukları alanlarda ki faaliyetleri sırasında bu dökümanların kullanılmasını sağlamak. Her aşamada olası riskleri öngörerek oluşmasını önlemek. 


Adres

Organize San. Böl.16.Cad. No:46 KAYSERİ / TÜRKİYE

Bize Ulaşın

[T] : +90.352 321 13 39 [F] : +90.352 321 13 41
info@ozplas.com.tr